Sazivanje skupštine
Dokumenti za sazivanje skupštine: Odluka o sazivanju skupštine 2021.Odluka skupstine