Naša misija

Čovek se kroz istoriju hvatao u koštac sa prirodom, prilagođavajući je sebi i svojim bližnjima.Tog  plemenitog zadatka prihvataju se i radni ljudi Fabrike koža “Ruma” iz Rume. Na početku, daleke 1936. godine, počela je sa preradom samo  nekoliko stotina kilograma sirove kože nedeljno u jedan proizvod, đonsku kožu. U poslednjih 25 godina Fabrika koža dostiže svoj puni zamah u razvoju kada su kapaciteti narasli na 25 000 kilograma dnevne prerade goveđe sirove kože konzervirane solenjem. Danas je, Fabrika koža “Ruma”, moderna fabrika za preradu  sirovih koža u  gotov kvalitetan i ekonomičan proizvod, koji je u potpunosti usaglašen sa potrebama i zahtevima kupca.