O nama
Slika1
O nama

Čovek se kroz istoriju hvatao u koštac sa prirodom, prilagođavajući je sebi i svojim bližnjima.Tog  plemenitog zadatka prihvataju se i radni ljudi Fabrike koža “Ruma” iz Rume. Na početku, daleke 1936. godine, počela je sa preradom samo  nekoliko stotina kilograma sirove kože nedeljno u jedan proizvod, đonsku kožu. U poslednjih 25 godina Fabrika koža dostiže svoj puni zamah u razvoju kada su kapaciteti narasli na 25 000 kilograma dnevne prerade goveđe sirove kože konzervirane solenjem. Danas je, Fabrika koža “Ruma”, moderna fabrika za preradu  sirovih koža u  gotov kvalitetan i ekonomičan proizvod, koji je u potpunosti usaglašen sa potrebama i zahtevima kupca. Šireći asortiman širila se i rasla sama fabrika. Od sporog i teškog procesa jamske proizvodnje prešlo se na moderne i brze postupke štavljenja koža. Danas Fabrika koža “Ruma” u svom proizvodnom programu obuhvata:proizvodnju đonske kože, proizvodnju gornje kože, proizvodnju tehničke kože, proizvodnju galanterijske kože,  proizvodnju kože za tapaciranje i proizvodnju odevne kože.

Uspeh

Zadnjih nekoliko godina Privredna komora Srbije uvršćuje Fabriku koža "Ruma" medju 100 najuspešnijih preduzeća koja stalnim porastom kvaliteta svog proizvoda konkurišu na domaćem i na inostranom tržištu. Uveliko je odmakao i proces transformacije društvene svojine tako da je u novi milenijum Fabrika koža "Ruma" iz Rume ušla kao akcionarsko društvo. Fabrika koža "Ruma" je uzor uspešnog poslovanja i primer koji treba slediti.

Neka brojevi pričaju za nas...
1+
t kože dnevno
1+
Inženjera
1+
Godina postojanja
1+
Zaposlenih