Sazivanje skupštine 2022
1.Odluka o sazivanju skupštine 2022 2.Odluka skupštine akcionara o usvajanju
Završena skupština 07/2021:
Rezultati glasanja.Zapisnik